AUTOR: Eduardo Blanco Amor. DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda. DATA E LUGAR DE ESTREA: 18 de setembro de 2009. Auditorio Municipal, Ourense. ACTORES: 10. MAIS INFORMACIÓN DESCARGAR DOSSIER | VER VIDEO