AUTOR: E. ionesco. DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda. DRAMATURXIA: Begoña Muñoz. DATA E LUGAR DE ESTREA: 12 de agosto de 1992. Sargadelos. ACTORES: 3. TÉCNICOS: 2 PREMIOS: 1 Compostela. OUTROS ASPECTOS: […]