AUTOR: U. Mishima. DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda. DRAMATURXIA: Begoña Muñoz. DATA E LUGAR DE ESTREA: 4 de outubro de 1990. Compostela. ACTORES: 6. TÉCNICOS: 2. PREMIOS: 1 Compostela. OUTROS […]