AUTOR: Fernando Arrabal. DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda. OUTROS ASPECTOS: Seleccionada para representar a Galicia no I Encuentro de Teatro Joven Contemporáneo (Badajoz), sendo seleccionada, a súau vez para o Seminario […]