AUTOR: Fernando Arrabal. OUTROS ASPECTOS: Legalización como Agrupación Teatral Xuvenil Independente. DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda.