FINA CALLEJA

Egresada da Real Escola de Arte Dramático e Danza de Madrid e licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense.

Durante anos combina a actividade escénica con diversos traballos nos medios de comunicación; membro da compañía Sarabela Teatro dende 1998. Dirixe o seu interés cara o mundo da interpretación e as áreas de voz e dramaturxia. Actriz e docente na Aula de Teatro Universitaria de Ourense, asume no marco de Sarabela Teatro as responsabilidades de distribuidora e productora artística.

Recibe os premios Maria Casares ao mellor texto adaptado polas versións teatrais de O Lapis do carpinteiro e Sexismunda, galardóns compartidos con Ánxeles Cuña Bóveda e Begoña Muñoz. Interven como actriz en varias series de televisión (Padre Casares entre outras) e crea e dirixe Cristovo e o libro das marabillas  ou O último dragón, o último espectáculo infantil de Sarabela Teatro, entre outras.

Últimas montaxes con Sarabela:

2007. Margar no pazo do tempo de A. Cuña Bóveda

2008. Dáme veleno eu tamén soñar de A. Cuña Bóveda

2008. Cósima de Cris Baldwin

2009. A Esmorga de Blanco Amor (Dramaturxia de Begoña Muñoz e Carlos Couceiro)

2010. Konrad de Chistrine Nöstlinger (Dramaturxia de A. Cuña Bóveda)

2010. O incerto Señor Don Hamlet de Cunqueiro

2011. Tango de Slawomir Mrózek

2011. O asombro da auga de Fina Calleja

2012. A voar de Fina Calleja

2012. A viaxe a ningunha parte de F. Fernán Gómez (Dramaturxia de A. Cuña Bóveda)

2013. A idade da pavía de Arístides Vargas

2014. Pequenas certezas de Bárbara Colio

2014. O último dragón de Fina Calleja

2015. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago (Dramaturxia de A. Cuña Bóveda)

Sarabela S.L. conta con financiamento da Unión Europea – NextGenerationEU, no marco das subvencións á aceleración cultural no ámbito das artes escénicas da Xunta de Galicia.