FANDO E LIS

AUTOR: Fernando Arrabal.
OUTROS ASPECTOS: Legalización como Agrupación Teatral Xuvenil Independente.
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda.