XACOBE Y SU AMO

AUTOR: Milan Kundera.
DIRECCIÓN: Ángeles Cuña Bóveda.
DRAMATURXIA: Carlos Couceiro.
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO: 18 de xullo de 1993. Ribadavia.
ACTORES: 9.
TÉCNICO: 3
PREMIOS: 1 Compostela.
OUTROS ASPECTOS: Salto no número de representacións de SARABELA que pasa a ser programada maioritariamente nos teatros, auditorios e casas da Cultura de Galicia.
Finalista noutro apartado dos Compostela.
MAIS INFORMACIÓN (PDF 640 KB)