LA CONJURA DE LOS NECIOS

AUTOR: John Kennedy Toole.
DIRECCIÓN: Ángeles Cuña Bóveda.
DRAMATURXIA: Ángeles Cuña Bóveda
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO: 2 de outubro de 2002. Ourense
ACTORES: 7
TÉCNICO: 4
PREMIOS: 2 MARÍA CASARES
OUTROS ASPECTOS: Primeira adaptación teatral deste texto en Galicia e no Estado español. Obtéñense Circuitos coa Deputación de Ourense e Caixa Nova
5º obra que a compañía ten en repertorio no ano 2002 a carón de Sexismunda, A illa amarela, O lapis do Carpinteiro e Romance de Micomicón e Adhelala.
MAIS INFORMACIÓN (PDF 1,4 MB)