THE CARPENTER'S PENCIL

AUTHOR: Manuel Rivas.
ADDRESS: Ángeles Cuña Bóveda.
DRAMATURGY: Ánxeles Cuña, Begoña Muñoz, Fina Calleja
PREMIERE DATE AND PLACE: 23 de febreiro de 2000. Ourense
ACTORS: 8
TECHNICAL: 4
AWARDS: 8 María Casares
OTHER ASPECTS: SARABELA cumpre 20 anos como compañía. É a primeira vez que a obra de Rivas é levada ó escenario. A montaxe contou con colaboradores como Díaz Pardo, Choncha Concheiro ou o propio Rivas. Acodeu a todos os puntos da REDE GALEGA DE TEATROS, percorreu toda Galicia. Participou no Festival de San Sebastián e no Festival das Comunidades Autónomas de Madrid. Foi a Portugal, Extremadura e Castela León.
It exceeds 25,000 spectators.
MORE INFORMATION (PDF 2.1 MB)