AS CHAIRS

AUTHOR: E. ionesco.
ADDRESS: Ángeles Cuña Bóveda.
DRAMATURGY: Begoña Muñoz.
PREMIERE DATE AND PLACE: 12 de agosto de 1992. Sargadelos.
ACTORS: 3.
TECHNICAL: 2
AWARDS: 1 Compostela.
OTHER ASPECTS: Finalista noutro apartado dos Compostela.
MAIS INFORMACIÓN (PDF 656 KB)