AS SILLAS

AUTOR: E. ionesco.
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda.
DRAMATURXIA: Begoña Muñoz.
DATA E LUGAR DE ESTREA: 12 de agosto de 1992. Sargadelos.
ACTORES: 3.
TÉCNICOS: 2
PREMIOS: 1 Compostela.
OUTROS ASPECTOS: Finalista noutro apartado dos Compostela.
MAIS INFORMACIÓN (PDF 656 KB)