A ESMORGA

AUTOR: Eduardo Blanco Amor.
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda.
DATA E LUGAR DE ESTREA: 18 de setembro de 2009. Auditorio Municipal, Ourense.
ACTORES: 10.
MAIS INFORMACIÓN
DESCARGAR DOSSIER | VER VIDEO