O SANGUE DO TEMPO 1987


O sangue do tempo

AUTOR: Ángel García Pintado.
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda.
OUTROS ASPECTOS: Seleccionada para representar a Galicia no III Encuentro de Teatro Joven Contemporáneo (Mérida).