O SANGUE DO TEMPO 1987


O sangue do tempo

AUTHOR: Ángel García Pintado.
DIRECTOR: Ánxeles Cuña Bóveda.
OTHER ISSUES: Selected to represent Galicia in the Third Meeting of Young Contemporary Theatre (Mérida).